BN94-05841S .SAMSUNG ANAKART .SAMSUNG MAİN BOARD .BN97-05394H

BN94-05841S .SAMSUNG ANAKART .SAMSUNG MAİN BOARD .BN97-05394H

BN94-05841S .SAMSUNG ANAKART .SAMSUNG MAİN BOARD .BN97-05394H

Bir önceki yazımız olan BN94-8220R.SAMSUNG MAİN BOARD .SAMSUNG ANAKART .SAMSUNG UE48JU6470UXTK, UE48JU6470U, UE48JU6470, Main Board, Ana Kart başlıklı makalemizde Ana Kart, BN94-8220R.SAMSUNG MAİN BOARD .SAMSUNG ANAKART .SAMSUNG UE48JU6470UXTK ve Main Board hakkında bilgiler verilmektedir.